Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Králík obecně

Chov králíků má v českých zemích více než stoletou tradici. Není divu, že je spousta lidí, kteří zcela propadli chovatelství, často označované jako "lidová zábava". Patřím k nim již třicet let.

.........................................................................................................................................................................

   Králík domácí  patří mezi obratlovce do třídy savců, řádu zajícovců, čeledě zajícovitých a jde o domestikovaného králíka divokého. Mezi nejnápadnější domestikační znaky patří mj. podstatné zvýšení hmotnosti. U belgických obrů běžných 8 - 10 kg (i více) živé váhy.

   Králík je býložravec, má vynikající rozmnožovací schopnost a vysokou intenzitu růstu ve stáří do 10.týdnů věku.

   Zajímavostí je, že kostra králíka činí jen něco kolem 10 % celkové hmotnosti jednotlivce. Podle genetického založení limituje kostra velikost králíka, udává jeho tvar i charakteristický postoj. Genetické založení má vliv i na vývoj svalové soustavy. Osvalení ale podstatně ovlivní i výživa. Pro hlavní životní funkce králíka musí být zajištěn neustálý přísun potravy.

   Králík má 28 zubů a vzhledem k tomu, že dolní čelist je pevně vkloubena a může se pohybovat jen do stran, rozmělňuje potravu žvýkáním. Řezáky, zuby dlátovitého tvaru, mohou ročně vyrůst až o 13 cm. Králík musí mít dostatek potravy k ohryzu, přerostlé řezáky mají za následek mnoho chorobných stavů.

   Zvláštností u králíků je požířání vlastního trusu, tzv.koprofagie. Jde o požířání bobků s nízkým obsahem vlákniny, ale s vysokým obsahem bílkovin a vitamínu B. Králík tak zvláště v nočních hodinách využívá produkty vlastního trávení (mikrobiální rozklad hrubé vlákniny a syntézy bílkovin ve střevech), které by jinak přišly vniveč.

   Jsem členem Klubu chovatelů belgických obrů a k péči nás chovatelů patří, kromě jiného, i péče o čistotu zvířete. Uši musí být řádně vyčištěné a zbavené ušního mazu. Vyčištěné pohlavní koutky a vykartáčovaná srst je rovněž samozřejmostí. Drápy králíka nutno zkrátit na 2-3 mm od nervu a očistit. K péči patří i řádné tetování. Správná péče má vliv i na hodnocení chovu a jednotlivců na výstavách.

 

  

V posledních letech sice ubývá mladých chovatelů a příčiny se můžeme jen domýšlet. Jistě, králík a jeho chov je náročný koníček a má své nároky na čas, což přináší jistá omezení, potřebuje pravidelnou péči, krmení a práci kolem chovu. Naproti tomu obliba králičího masa stále stoupá, jeho nutriční hodnoty jsou nesporné a v domácím chovu je maso prosté všech nežádoucích příměsí, jimiž jsou krmena hospodářská zvířata. I když jsme chovatelé, nemůžeme králíku upřít, že jde o hospodářské zvíře a jeho maso je určeno pro výživu lidí. Proto, ač chovatel, přidávám i sekci "recepty" pro všechny, kteří znají králičí maso jen jako "cosi" na česneku. Variabilita jeho chutí a použití je nesmírná.

...................................................................................................................................................................................................................................

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist